பம்மல் சம்பந்த முதலியார் - வாழ்க்கை குறிப்புகள் !

பம்மல் சம்பந்தம் 1873ம் வருடம் பிப்ரவரி 9ம் தேதி சென்னையில் பிறந்தவர். இவரது பெற்றோர் பம்மல் விஜயரங்க முதலியார், மாணிக்கவேலம்மாள் என்பவர்கள்.

வழக்கறிஞர், நீதியரசர், நாடகாசிரியர், மேடை நாடக நடிகர், எழுத்தாளர், நாடக இயக்குனர் என்ற பல அவதாரங்களில் திளைத்தவர் பம்மல் சம்பந்தம் முதலியார்.

இவர் நாடகக் கலைக்கு ஆற்றிய தொண்டு என்றும் நினைவில் வைக்கத் தக்கது. நாடக மேடை நடிகர்களைக் கூத்தாடிகள் என்றழைக்கப்பட்ட பழக்கத்தை மாற்றி அவர்களைக் கலைஞர்கள் என்ற சிறப்பான நிலைக்கு உயர்த்தியவர்.

சம்பந்தம் தனது நாடக மேடை நினைவுகள் என்ற புத்தகத்தில் மாநிலக்கல்லூரியிலும், பின்னர் சட்டக் கல்லூரியிலும் படித்து பி.ஏ., பி.எல். பட்டங்கள் பெற்றார். சில காலம் வழக்கறிஞராகவும், நீதியரசராகவும் பணியாற்றினார்.

உயர்குடியில் பிறந்தவர்களையும், கற்றவர்களையும், அறிஞர்களையும், சம்பந்தம் தம்முடைய நாடகங்களில் நடிக்கச் செய்தார்.

ஆங்கில நாடகங்கள், வடமொழி நாடகங்கள் முதலியவற்றை தமிழ்ச் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைத்து மேடையேற்றினார்.

1891ம் வருடம் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி, சுகுண விலாச சபை என்ற நாடகக் குழுவை உருவாக்கினார்.

சம்பந்தம் 529 முறை நாடக மேடையில் தோன்றியிருக்கிறார். 109 வெவ்வேறு நாடகப் பாத்திரங்கள் பூண்டுள்ளார்.

அவர் எழுதி அச்சிட்டுள்ள நாடகங்களின் தொகை 68. அவரது அனுமதியுடன் 1891லிருந்து, 1934ம் வருடம் வரை சுகுண விலாச சபையாராலும், நகரிலும், வெளியூர்களிலும் உள்ள மற்ற சபைகளாலும், அவரது நாடகங்கள் 4070 முறை மேடையேறியுள்ளன.

பம்மல் சம்பந்தம் முதலியார் 1967ம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் 24ம் தேதி மறைந்தார். அவர் மறைந்தாரே தவிர அவரது நாடகத் தொண்டு இன்னமும் எல்லாருடைய நினைவிலும் பசுமையாகவே உள்ளது.

பம்மல் சம்பந்தம் 94 நாடகங்கள் எழுதியுள்ளார் - அவற்றுள் முக்கியமானவை கீழே:


 •  மனோஹரா (1895 - சுகுணவிலாச சபையிலும், மற்ற இடங்களிலும் 859 முறை நடிக்கப்பட்டது)
 •  லீலாவதி சுலோசனா - (50 தடவை சபையிலும், மற்ற இடங்களில் 286 முறையும்)
 •  புஷ்பவல்லி (சம்பந்தத்தினுடைய முதல் நாடகம்)
 •  சுந்தரி - (சுகுண விலாச சபையின் முதல் நாடகம்)
 •  சாரங்கதரா (198 முறை - மேடையில் முதல் முத்தக் காட்சி)
 •  கள்வர் தலைவன்
 •  காலவ ரிஷி (1899 - 307 முறை மேடையேறியது)
 •  காதலர் கண்கள் (1902 - 190 முறை மேடையேற்றம்)
 •  ம்ருச்சகடிகம்
 •  யயாதி
 •  சர்ஜன் ஜெனரலின் பிரஸ்கிரிப்ஷன்
 •  சதி சுலோசனா
 •  நல்ல தங்காள்
 •  ஸ்த்ரீ சாஹசம்
 •  விருப்பும் வெறுப்பும்
 • வெள்ளித் திரையில் வெளிவந்த நாடகங்கள்:
 •  காலவ ரிஷி (1932)
 •  ரத்னாவளி (1935)
 •  மனோஹரா (1936, 1954)
 •  லீலாவதி சுலோசனா (1936)
 •  சபாபதி (1941)

Post a Comment

0 Comments