குரூப் 2 தேர்வில் வெற்றி உதவும் முக்கிய வினாக்கள்

1. யங் இந்தியா என்ற வார இதழை எழுதியவர்?
விடை: காந்திஜி

2. சிம்லா மாநாடு எப்பொழுதும் நடைபெற்றது?
விடை: 1945

3. ஜின்னார் அறிக்கை எப்பொழுது வெளியிடப்பட்டது?
விடை: 1929

4. காந்தி எப்பொழுது கொலை செய்யப்பட்டார்?
விடை: 1945

5. இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்றழைக்கப்பட்டவர்?
விடை: சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்

6. சென்னை மாநிலத்தில் 1952-1954 ஆம் ஆண்டுகளில் முதல் அமைச்சராக இருந்தவர் யார்?
விடை: சி.இராஜ கோபாலச்சாரி

7. நீலக்கடற் கொள்கையைப் பின்ப்பற்றியவர்?
விடை: அல்மெய்டா

8. காந்திஜி  எப்பொழுது கொலை செய்யப்பட்டார்?
விடை: ஜனவரி 30, 1948

9. நகர் பாலிக் சட்டம் என அறியப்படும் சட்டத் திருத்தம் எது?
விடை: 74 வது சட்டத்திருத்தம்

10. தொழிற்சாலை உரிமம் குறித்த புதிய கொள்கைகள் அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு
விடை: பிப்ரவரி 1970

11. இந்தியாவின் முதல் நிதி அமைச்சர் யார்?
விடை: சண்முகம் செட்டியார்

12. அரசியலமைப்பு சீர்த்திருத்தம் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படட் ஆண்டு?
விடை: 1933

13. இந்தியாவின் மத்திய தேர்தல் ஆணையம் எந்த வருடம் பலநபர் கொண்ட தேர்தல் ஆணையம் ஆனது?
விடை: 1990

14. மத்திய கூட்டாட்சி முறையைக் கொண்டு வந்த சட்டம் எந்த ஆண்டு எது?
விடை: 1935 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்

15. தமிழ்நாடு மாநில மனித ஆணையம் ஏற்படுத்த ஆண்டு?
விடை: 1935 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம்

16. புதிய கல்வி கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப் பட்ட ஆண்டு?
 விடை: 1986

17. இரத்தம் சிவப்பாக இருப்பதற்குக் காரணம்
விடை: ஹீமோகுளோபின்

18. அதிக அளவில் பால் தரும் பசுக்கள்?
விடை: சிந்தி

19. வௌவால்களின் சிறப்புப் பண்பு
 விடை: மீயொலி எதிரொலித்தல்

20.  இரத்த காற்றோட்டத்தைக் கண்டு பிடித்தவர்
 விடை:ஹார்வி 

Post a Comment

0 Comments