இரயில்வே & காவலர் தேர்வு 2018 : கணித குறிப்புகளின் தொகுப்பு

இரயில்வே மற்றும் காவலர் தேர்வுக்கான மாதிரி வினா விடைத் தொகுப்புகை tnpscexams.guide என்ற இணையதளம் வழங்கி வருகிறது. பயன்மிக்க இந்த PDF தொகுப்பினை டவுன்லோட் செய்து படிப்பதன் மூலம் அதிகமான வினாக்களுக்கு சரியான விடைகளை அளித்து இரயில்வே மற்றும் காவலர் தேர்வில் வெற்றி பெறலாம்.இது TNPSC Exam க்கும் உதவும். 7 மற்றும் 8 ம் வகுப்பு கணித பாடங்களை இங்கு பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

7 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ கணித த்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள சுட்டி:
Download 7th STD mathametics I Part
Download 7th STD mathametics II Part
Download 7th STD mathametics III Part

8 ஆம் வகுப்பு கணித பாடக் குறிப்புகள் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள சுட்டி:
Download 8th STD mathametics I Part
Download 8th STD mathametics II Part
Download 8th STD mathametics III Part

மேலும் விபரங்களுக்கு WWW.TNPCSEXAMS.GUIDE என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடவும்.


Post a Comment

0 Comments