டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 ஆன்சர் கீ வெளியானது

இன்று நடந்த முடிந்த TNPSC Group 4 - VAO தேர்வுக்கான Answer Key வெளியாகியுள்ளது.

11-02-2018 இன்று நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் புதிய விடைத்தாளில் புதிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. பதிவு எண், புகைப்படம், விடைத்தாள் எண்ணுடன், எத்தனை கேள்விகளுக்கு விடை அளித்துள்ளோம் என்பதை குறிப்பிட தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.

Today Group4 Exam Answerkey: 21 Lakh candidates written their exam.

             Group4 Exam was conducted by tnpsc on december 11.02.2018. This exam was written by 21 lakhs candidates. 508 exam centres were allotted for this exam throughout tamilnadu.

         Junior Asst., typist, stenographer, surveyor posts are filled by this exam. 9,351 vacancies are there. These places will be filled by this written exam. The Announcement for their groupIV exam was published on few months before. 21 lakhs candidates were applied for this exam.

         The hall ticket for this exam was published in TNPSC official website already. Throughout Tamilnadu 508 centers were allotted for this exam. Each Taluka has one center. In chennai 3+ centers were allotted.

"TNPSC Quiz" - Best Android App - Download Here

The Eligible Marks:
       The passing marks for getting eligible marks is 90. Totally 200 questions are asked. These questions are asked under GK, competency based included 100, and General Tamil/General English part includes 100 questions. These 200 questions carries 300 marks.

        This GroupIV Exam was conducted on Feb 11 - 10.00 a.m to 1.p.m. The Venue was easily understand with the help of hall ticket clearly.

Please send your answer keys to our email id: padasalai.net@gmail.com

TNPSC GROUP 4 EXAM 2018 - TENTATIVE PRIVATE INSTITUE'S ANSWER KEYS:

TNPSC Group 4 Exam 2018 Govt Answer Key

TNPSC Group4 Exam 2018 | General English - Answer Keys | Weshine Academy - Click Here (NEW)
TNPSC Group4 Exam 2018 | General Tamil - Answer Keys | Weshine Academy - Click Here (NEW)
TNPSC Group4 Exam 2018 | General Tamil - Answer Keys | Aasean Visak Academy - Click Here (NEW)
TNPSC Group4 Exam 2018 | General Tamil - Answer Keys | Akash Academy - Click Here (NEW)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Aptitude Answer Keys | Mr. Karthi Jayapal - Click Here (NEW)

TNPSC Group4 Exam 2018 | General Tamil Answer Key - Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Pudiya Vidiyal Academy, Theni - GT Answer Key -  Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Pudiya Vidiyal Academy, Theni - GS Answer Key -  Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Vidiyal, Vellore Coaching Centres - GT Answer Key -  Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Vidiyal, Vellore Coaching Centres - GT&GK Answer Key - Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Theni IAS Academy GT Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | NR IAS Academy General Tamil Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | NR IAS Academy General Studies Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | NR IAS Academy General English Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Shri Malar Academy General Studies Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Asian Coaching Centre GT Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Asian Coaching Centre GK Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Dinamani News Paper's GT Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | ICE Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Adithya Coaching Centre Answer Key- Click Here (Soon)
TNPSC's Official Answer key Download:
TNPSC Group4 Exam 2018 | Official TNPSC's Answer Key - Click Here For Download
TNPSC GROUP 4 EXAM - RESULT - DIRECT LINK:
TNPSC Group4 Exam 2018 | Result Published (Direct Link) - - Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Result Published (Link 2) - - Click Here (Soon)
TNPSC Group 4 Exam - Expected Cut off:
TNPSC Group4 Exam 2018 | Expected Cut off | Vidiyal Vellore Coaching Centre - Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Expected Cut off | Sri Ram Coaching Centre -Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Expected Cut off | Asian Visac Coaching Centre - Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 | Expected Cut off | Shri Malar Academy - Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 Exam | Official Tentative Answer Key Published.
TNPSC Group4 Exam 2018 - Answer Key - Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 - Answer Key - Click Here (Soon)
TNPSC Group4 Exam 2018 - Answer Key - Click Here (Soon)
Note: Right Answer has been tick marked in the respective choices for each question. Representations if any shall be sent so as to reach the Commission's Office within 7 days. Representations received after 30th December 2014 will receive no attention.
TNPSC GROUP 4 EXAM - USEFUL LINKS:
TNPSC Group4 Exam | Study Materials - Click Here
TNPSC Group4 Exam | Previous Year Question Papers - Click Here
TNPSC Group4 Exam | Free Online Tests - Click Here
TNPSC Group4 Exam | "TNPSC Quiz"Android App - Click Here
TNPSC Group4 Exam | How to get high marks? - Best Tips! - Click Here

Post a Comment

0 Comments