பொது அறிவு - வித்தியாசமான தகவல்கள்


 • திரவநிலை உணவை உண்ணாத பூச்சிகள்?
 • வெட்டுக்கிளி, கறையான், கரப்பான் போன்ற வெட்டுப் வாயுறுப்புக் கொண்ட பூச்சிகள்
 • கறையான் அரிக்காத மரம் எது?
 • தேக்கு மரம்
 • நாயின் கண்களுக்குப் பொருட்கள் தெரியும் நிறங்கள்?
 • கறுப்பு, வெள்ளை
 • நாக்கு இல்லாத பிராணி எது?
 • முதலை
 • சத்தம் போடாத விலங்கு எது?
 • ஒட்டகச்சிவிங்கு
 • சிறிய இதயம் கொண்ட மிருகம் எது?
 • சிங்கம்
 • தூங்காத பறவை எது?
 • புறா
 • நான்கு கால் பிராணிகளில் நீந்தத்தெரியாத பிராணி எது?
 • ஒட்டகம்
 • அதிக நீர் குடிக்கும் பறவை எது?
 • புறா
 • நடு இரவில் பூக்கும் மலர்?
 • இருவாட்சி

Post a Comment

0 Comments